« zpět na úvod

Změní se nějak poplatky za odpad?

14. 1. 2021

Rozhodnutí o tom, kolik obec vybírá za odpad, je vždy na konkrétní obci. Vychází samozřejmě z toho, že odvoz a likvidace odpadů není zadarmo. 

U našich obcí, tedy tam, kde sváží Sompo a.s., jsou náklady rozpočítané na každého občana pro rok 2021 na úrovni 709 Kč včetně DPH. Pokud tedy obec vybírá od Vás jako občana menší částku, doplácí na odpady ze svého rozpočtu. 

Obecní vyhlášky téměř vždy obsahují vyjímky, zvlášní podmínky pro některé skupiny obyvatel (důchodci, sportovci, děti, atd..). Náklady na odpady také nejsou jen platby společnosti Sompo a.s., ale třeba provoz kompostárny, nádob na oleje či textil, ovšem i třeba správa odpadkových košů. 

Jestli chcete své obci pomoci, chovejte se zodpovědně. Dobře třiďte, odpad dávejte tam, kam patří, a produkujte ho co nejméně. Nic na světě totiž není zadarmo. 

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.