« zpět na úvod

Proč je tak důležité nedávat bioodpad do běžných popelnic. Není to jedno?

12. 1. 2021

Slupky od brambor, banánů, posekaná tráva - to jsou vše velmi těžké věci. Stačí, když lidé v jedné ulici nebudou kompostovat nebo používat hnědou popelnici, a hned máte několik tun bioodpadu, který někdo uloží na skládku - ZBYTEČNĚ. 

Hnědé popelnice se nevezou na skládku, ale do kompostárny. Ta z nich udělá hnojivo, které pak může ještě někdo použít. 

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.