« zpět na úvod

Na co jsou v popelnicích RFID kódy?

11. 1. 2021

Každá nádoba je opatřena bezdrátovým RFID kódem, který se při vysypání popelnice spojí s popelářským autem a řekne tak systému, že popelnice u vás doma byla vysypána. 

Pro potřeby evidence a reklamací je toto zásadní údaj - v budoucnu nám pomůže i zlepšovat naše svozové linky, aby auta najezdila méně kilometrů. 

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.