« zpět na úvod

Musí obec měnit kvůli zavádění D2D obecní vyhlášky?

12. 1. 2021

Ministerstvo totiž doporučuje obecně změnu vyhlášek a to z důvodu schválení nových odpadových zákonů, které definují nějaké nové termíny. 

S úpravou obecních vyhlášek vám pomůže Sompo a.s., které svým akcionářům zašle nějaké vzory v průbehu roku 2021 (předpoklad je léto). 

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.