« zpět na úvod

Kdo zaplatil popelnice a kolik se jich rozděluje?

13. 1. 2021

Celkově DSO Sompo nakoupilo více než 29 000 popelnic, které nyní pomohou občanům našeho regionu třídit ještě lépe. 

Jde o společný projekt celkem 117 obcí z okresu Pelhřimov. 

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.