« zpět na úvod

Co musí udělat obec pro zavedení D2D?

12. 1. 2021

Nyní již jen stačí mít podepsanou smlouvu mezi DSO Sompo a obcí, která upravuje zapůjčení nádob (aby je mohla obec dále půjčovat občanům). 

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.